PERLER

PERLER

Perler. Når ordet perle benyttes alene, er det betegnelsen på en naturperle, dannet uden
menneskelig indgriben.

Perledannelsen starter oftest, når en parasit trænger ind i bløddyret, og muslingen danner en såkaldt
perlesæk, der dækker parasitten og udskiller perlemor, hvorved perlen dannes. At et sandkorn skal
være årsag til perledannelse, er en myte.
Naturperler – også kaldet ægte perler – fiskes på muslingebanker i 2-5 meters dybde, i den Persiske
Golf, hovedsageligt ud for Bahrain. Naturperler findes også i ferskvandsmuslinger, men de fleste
søer og floder har været overfisket, og bestandene er i dag fredet.

Kulturperler. Kulturperler er betegnelsen på alle perletyper, som dannes efter menneskelig
indgriben, i det indre af levende bløddyr. Perlerne dyrkes ved at indoperere et stykke væv fra en
donormusling (kerneløse kulturperler), eller et stykke væv sammen med en kerne af perlemor.

Akoya-, Tahiti- og South Sea kulturperler dyrkes alle med en kerne*. Ferskvandskulturperler
produceres både med og uden kerne. Når kernen indsættes i muslingen, anbringes et stykke væv fra
en anden musling. Det levende væv vokser og vil efter få dage omslutte hele kernen i en såkaldt
perlesæk og begynde at dække den med lag af perlemor. Det er altså ikke muslingen selv, men det
indopererede væv som producerer perlemorslaget. Ved produktion af kerneløse kulturperler foldes
donorvævet, så det danner en perlesæk, hvori der udskilles perlemor, og danner en perle.

Keshi er et gammelt japansk handelsnavn for en lille saltvand-, naturlig eller kerneløs kulturperle,
der for det meste har barok form.

*Keshi-kulturperler er et biprodukt i forbindelse med produktionen af kulturperler. I dag ses ofte
keshiperler, som er produceret ved indpodning, som fejlagtigt sælges som naturlige keshi-perler.
Bemærk: Udtrykket Keshi brugt uden tilføjelser, er blevet misbrugt og anbefales ikke for nogen
form for perler, medmindre det har tilføjelsen ‘naturlig’ eller ‘kultur’.

Det er vigtigt, at alle kulturperler altid betegnes som: Akoya-kulturperler, Tahiti-kulturperler, South
Sea kulturperler og ferskvands-kulturperler, da det ellers refererer til naturlige, sædvanligvis
kostbare perler. Dette gælder ifølge den internationale guldsmedeorganisation CIBJO for alle
publikationer, reklamer, kommunikation til forbrugerne og den information, der gives til en køber,
før eller under et salg, såvel som alle kommercielle dokumenter (for eksempel tilbud, etiketter,
notater, følgesedler og fakturaer) vurderinger og så videre.

Den fulde information fra sælgeren til køberen af al væsentlig information skal finde sted, uanset
om oplysningerne specifikt ønskes eller ej, og uanset hvilken effekt det har på værdien af det
produkt, der præsenteres eller sælges.

Niels Ruddy Hansen
Niels Ruddy Hansen

President of the Danish Gemmological Society. Chairman of Scandinavian Diamond Nomenclature committee. Member of CIBJO (The World Jewellery Confereration) Diamond Committee. 30 years Danish representative in CIBJO. Former chairman of CIBJOs sector A, Diamonds, Coloured Stone and Pearls. Chairman of CIBJO Coloured Stone Committee. Member of ISO 11211 WG2, ISO/TC 174 part 1. Grading polished diamonds. Part 2 Test methods. CEN Consumers confidence in diamond industry.

Skriv et svar